Vragen? Mail ons

info@venlovanbinnen.nl

Timpaan Napoleon

Keizerstraat

 Timpaan Napoleon – Sef Moonen

 De timpaan met beeltenis van Napoleon en ruiters bevindt zich boven de poort bij voormalig klooster Mariaweide. De erachter gelegen kloostertuin is alleen toegankelijk voor bewoners en de Venlose stadsgidsen. Die nemen deelnemers mee in de tuin om het oudste nog bestaande bouwwerk in Venlo te bezichtigen: een zestig meter lang restant van de Venlose stadsmuur uit 1350, met de overblijfselen van een wachttoren.

De afbeelding op de timpaan is waarschijnlijk gemaakt als herinnering aan het bezoek van keizer Napoleon Bonaparte aan Venlo in 1804. Hij zou de Keizerstraat hebben benut als vluchtweg om een wachtende menigte die hem wilde verwelkomen te ontvluchten.Het kunstwerk is van de hand van de Venlose kunstenaar Sef Moonen, de poort is ontworpen door architect Ben Hendrix.

 

Kunstenaar: Sef Moonen

Jozef Maria Hubertus Antonius (Sef) Moonen (1906 –1995) was een uit Venlo afkomstige kunstschilder. Hij ging naar de Rijks HBS in Venlo waarna hij zijn studie voortzette met een opleiding Tekenen aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en vervolgens aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam.

 Na in 1933 zijn studie te hebben afgerond ging hij zelf lesgeven, onder meer van 1954 tot 1971 aan de leerlingen van de Venlose Pedagogische Academie. In zijn eerste schilderjaren vervaardigde hij grote doeken, op latere leeftijd kleinere, vooral stillevens en af en toe landschappen.

 Moonen was van grote betekenis voor het Venlose culturele leven. Hij behoorde tot de oprichters van de Vrije Academie in Venlo, de Kunstkring Kyra en de Filmkring Venlo. Moonen was ook actief als beeldhouwer en ontwerper van glas-in-loodramen.

 

Keizerstraat

 De Keizerstraat wordt door de Venlonaar ook wel ‘Floddergats’ genoemd. Dat was in de tijd dat het deel van de straat tussen Ursulastraat en Nieuwstraat nog een smal, modderig gangetje was. De straat werd aangelegd in 1652 en diende vanaf de Keulsepoort als toegang tot het kloosterkwartier en de daar gelegen kloosters Mariaweide en Trans-Cedron. Oorspronkelijk luidde de naam dan ook Kloosterstraat, al is er in de 17e eeuw eveneens sprake van ‘Enge Begijnengang’. Dat veranderde nadat, naar verluidt, keizer Napoleon en zijn gevolg in 1804 waren getrokken. Zijn paard zou daar een hoefijzer hebben verloren en dat hoefijzer is altijd bewaard gebleven.

In de laatste decennia van de 20e eeuw was de Keizerstraat behoorlijk verloederd en was er sprake van veel drugsoverlast en geweld. De Paters Dominicanen besloten die overlast te beperken door een hekwerk langs de zijkant van de Dominicanenkapel te plaatsen. Mede dankzij woningcorporatie Woonwenz en enkele ondernemers veranderde de Keizerstraat in een sfeervolle en levendige uitgaansstraat waar mensen nu graag doorheen slenteren.

 

Na de oorlog stond er aan de Nieuwstraat lange tijd een nieuw gebouwd klooster Mariaweide (nu woningen) waar de paters Dominicanen verbleven. Hier de toegangspoort in de jaren vijftig, gezien vanaf de Parade (Foto: Gemeentearchief Venlo)