Vragen? Mail ons

info@venlovanbinnen.nl

Paeterke

Dominicanenplein

 ’t Paeterke – Ger Janssen

 ’t Paeterke of de pater is een verwijzing naar de aanwezigheid van de paters Dominicanen op deze plek. Zij woonden vanaf 1892 in het klooster Trans-Cedron even verderop, aan de Kleine Beekstraat. Dat klooster werd in de Tweede Wereldoorlog echter verwoest. Er kwam geen vervangende nieuwbouw. Die kwam er wel voor het naast de kapel gelegen klooster Mariaweide. Het huidige kloostergebouw werd in 1960 gebouwd door J. van Hest in de trant van de Bossche school op de plaats van het vernielde Klooster Mariaweide.

Het beeld van ’t Paeterke staat voor wat officieel Kloosterkapel Mariaweide heet, maar in de volksmond ook paterskerk of Dominicanenkerk genoemd.

De geschiedenis van de kapel gaat terug tot begin vijftiende eeuw. De eenbeukige, laatgotische kerk deed lange tijd dienst als kloosterkapel. In de achttiende eeuw werd ze uitgebreid met een voorportaal. Tot 1798 behield ze haar oorspronkelijke functie, maar in dat jaar moesten de begijnen op last van de Franse overheid, die inmiddels in dit deel van Nederland de scepter zwaaide, vertrekkenn. Vervolgens waren er onder andere een pijpfabriek en pakhuis in gevestigd, en fungeerde het tijdens het Interbellum als zoutopslag en timmerwerkplaats. In de Tweede Wereldoorlog raakte het dusdanig zwaar beschadigd dat in de jaren vijftig een ingrijpende restauratie naar een plan van architect J. Kayser nodig was. Tijdens de restauratie werd de kerk onder andere uitgebreid met twee processiegangen en biechtstoelen, en een paterskoor achter het hoofdaltaar.

Begin 21e eeuw vertrokken de Dominicanen uit Mariaweide – in het kloostergebouw kwamen vervolgens woningen, het Toon Hermans Huis en een hospice. Ook de kapel kreeg een nieuwe functie: die is nu cultuurpodium met de naam Domani.

 

De kunstenaar: Ger Janssen

 Kenmerkend voor het werk van de Venlose kunstenaar Ger Janssen is diversiteit. Na zijn opleiding aan de StadsAcademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht, en een uitstapje naar de reclamewereld, koos hij voor zichzelf en gaf zijn fantasie de absolute vrijheid.

Na lange tijd als illustrator werkzaam geweest te zijn, werd Janssen de gelegenheid geboden een bronzen beeld te ontwerpen voor de Dominicanenkerk ( u Domani) in Venlo. Vanaf die tijd is het leeuwendeel van zijn werkzaamheden het vervaardigen van sculpturen in brons.

De beelden spreken voor zich, het is de mens in het algemeen die Janssen inspireert in zijn beweging en in zijn mimiek. Gevoelens worden tastbaar in een houding, emoties liggen gevangen in een simpel gebaar. Janssen ontwierp ook kunstwerken voor de om de hoek gelegen ‘köpkes-hek’ in de Keizerstraat.

 

Dominicanenplein

 Het Dominicanenplein grenst aan de Nieuwstraat. Het is ontstaan nadat eind 20e eeuw werd besloten om de Nieuwstraat autoluw te maken. Dat besluit leidde onder meer tot het weghalen van de parkeerplaatsen waarna er ruimte kwam voor de aanleg van het plein. Voor de Tweede Wereldoorlog stonden hier twee eeuwenoude kloosters, Mariaweide en Trans-Cedron, die een groot deel van het gebied besloegen. De Nieuwstraat is een van de middeleeuwse straten van Venlo en is eind 14e eeuw aangelegd.

De Dominicanenkerk (ook Paterskerk genoemd) tijdens de restauratie en het herstel van oorlogsschade begin jaren vijftig (Foto: Gemeentearchief Venlo)